กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 1/64 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 2/64 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1/2564 ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท สามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ รุ่นที่ 1/2564 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 46 คน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายประทีป บุญสิทธิื ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับผู้รับเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ รุ่นที่ 1 และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
นายประทีป บุญสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อปพร.อบต.น้ำเป็น จังหวัดระยอง และสอนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น
ติดต่อเรา
สาระน่ารู้